:: La deg inspirere
:: Sårbarhet
:: Integritet
:: Inspirasjon
:: Wu Wei/Synkron

It's kind of fun to do the impossible.
-Walt Disney

Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.
- W.Clement Stone

Det å digge ego er jo bare å digge småbiter av universet og det er bare for spirituelle babyer :-).
-Linette Vik        
La deg inspirere til å leve sant og fra hjertet!


La din sårbarhet bli kilden til din styrke og kraft!
Den mest utbrente myten om sårbarhet er at sårbarhet er synonymt med svakhet. Men sårbarhet er utgangspunkt for de følelsene og opplevelsene de fleste av oss lengter etter. Sårbarhet er opphavet til kjærlighet, tilhørighet, glede, mot, empati og kreativitet. Dersom vi ønsker å oppnå større klarhet når det gjelder våre egne mål, eller finne et dypere og mer meningsfylt liv, er sårbarhet veien vi må gå. For sårbarhet bringer også nytekning, innovasjon og forandring! Les mer og se fordrag her ...

Personlig integritet er alt du trenger for å leve helhetlig
Integritet er når dine handlinger, verdier, metoder, målestokker, prinsipper, forventninger og resultater er samkjørt som en del av helheten i den du er. Ordet integritet kommer fra Latin og betyr hel og komplett. I en verden der alle midler blir tatt i bruk for å oppnå resultater, og løgner svirrer fra alle kanter, er det opp til individet å gjøre sitt valg om å være den beste utgaven av seg selv som man kan være. Les mer om integritet og anbefalt bok her...

Inspirasjon er en nøkkel til å finne meningen med livet
Inspirasjon gir livet mening. Alle trenger inspirasjon for å føle seg levende. Altenativet er rutine og stagnasjon. Ved å sette fokus på inspirasjon, kan livet ditt bli mer fylt av det. Inspirasjon kommer utenfra det definerte. Er et intuitivt svar, et resultat av kreativ tenkning og arbeid. Kan vekkes av uvanlige situasjoner og aktiviteter. Inspirasjon er forbi det åpenbare. Les mer om inspirasjon her...

Wu Wei - Lær å takle forandring ved å følge flyten og bli synkron
Innen Taoistisk filosofi (Tao te Ching av Lao Tzu) vektlegges begrepet Wu Wei (ikke-handling) som handler om å søke harmoni, naturlighet, minste motstands vei, det å handle uten anstrengelse, uten kontroll og det å bare følge flyten og være synkron med helheten i livet rundt deg. Å ikke-handle, men å ikke etterlate noe ugjort. For "ikke-handling" er faktisk et reelt handlingsalternativ. Les mer om Wu Wei her...


        
Ønsker du motta epost?
Registrer deg her...

Velg å ta en time i IKYA om du synes det du leser på denne siden er spennende.

IKYA fremmer en helhetlig livsstil, indre styrke, balanse, kjærlighet, meningsfylthet, inspirasjon og de gode følelsene!

Du kan lese mer om behandlinger her...

Hvordan fungerer din intelligens?
Viste du at det finnes minst 8 typer typer intelligens? At vi alle er sterke på forskjellige områder. Ved å bli kjent med ditt spesialfelt kan du forsterke din selvtillit.

Et tegn på intelligens er at du kjenner deg selv og hva dine styrker er og lar andre bruke sin styrke der de er sterke. Dette er grunnlaget for samarbeid. Det er ikke meningen du skal kunne alt. Du skal kunne det som ligger i ditt poensiale.
Sidene er utviklet av Linette Vik - Copyright 2014
denne side