Livet er rikt
og fylt
av det nye.
Men først må
det gamle kastes.
-Eileen Caddy

Modenhet er indre integritet - det å ta ansvar for alt.

Materialisme og spiritualitet
går sammen som
kropp og sjel.
        

IKYA - For deg som ønsker å få mer ut av livet
- Styrket intuisjon, selvinnsikt, mestringsevne, tilstedeværelse og frihet

En metode for moderne mennesker
IKYA er en metode for moderne mennesker med moderne utfordringer. Vi lever i en verden som krever at vi både skal ta vare på oss selv og oppfylle ytre krav til ytelse. Dette gjør at vi hele tiden blir strukket på alle kanter og vi må hele tiden endre på måten vi tenker og føler på. Måten vi lærer på er også i kontinuerlig utvikling.

IKYA er en spennende metode som tiltrekker seg mennesker fra alle kanter. Felles for de fleste er at de ønsker å utvikle sine potensialer, se flere sammenhenger, jobbe mer i dybden og få reelle resultater uten at man lurer seg selv.

For deg som har begynt å forstå at du er unik
IKYA støtter deg i din utvikling av dine egne talenter og hjelper deg til å ta i bruk alt du er slik at du blir mer bevisst på hvem du er og hva du trenger å gjøre for din egen skyld.

Utgangspunktet for metoden er at ditt liv har som formål å ikke bli som alle andre, men å bli den beste utgaven av deg selv som du kan bli. Du er kontinuerlig i vekst og i endring og det er opp til deg om du bruker dette konstruktivt eller til å stagnere. Du kan velge å realisere den du virkelig er og med det få tilbake flyten som stopper opp når man går inn i mønstre og livsløgner. Gjennom å forstå deg selv finner du nøklene til din egen personlighet.

Det å leve er et håndverk som krever erfaring og kompetanse
Fra vi er nyfødte til vi blir voksne er vi alle overlatt til våre omgivelser som former og skaper vår personlighet til en form som kanskje ikke fungerer så godt når vi blir eldre.

Når konflikter oppstår mellom oss og verden er det et tegn på at vår formede personlighet avviker fra våre naturlige forutsetninger.

Ved å bringe frem det som er ekte og rett for deg, kan du legge dine begrensninger bak deg og finne frihet til å være og uttrykke din sanne natur.

Bedre flyt i livet
IKYA handler om det å lære å være synkron med livet. Det er en måte å leve på som føles mer meningsfylt og som øker din evne til å lære. Man får ofte en opplevelse av å være på riktig sted til riktig tid og kan ofte se at ting legger seg til rette på en merkelig og tilfeldig måte som er preget av en estetisk skjønnhet. Det å være synkron kan også beskrives som en form for samarbeid, en dans med livet der man naturlig faller inn i en rytme som ivaretar ens behov og ønsker uten at man trenger å slåss eller å slite seg ut for å oppnå eller betvinge.

Det synkrone lader deg opp, mens det usynkrone sliter deg ut. Det er som å gå i motvind eller medvind der vinden; i form av ditt livs intelligens, forsøker å lede deg i riktig retning.

IKYA tar alltid utgangspunkt i nåtid men inkluderer alt likevel. Alle deler av deg blir assistert til å finne det mest optimale utgangspunktet for helbredelse på din egen måte.

Når hele du og alle delene av deg (kropp, følelser, sinn og høyere bevissthet) forstår hvorfor ting har skjedd og skjer, kan du finne sann helbredelse, gjøre endringer og aksellerere din selvinnsikt og læring.

Anbefalt behandlingssyklus
IKYA tematisk behandling fungerer over tid der man går hver 3-4 uke i en fase som varierer med deg som individ og hva ditt tema er. Du merker det oftest selv hva du har behov for, men ofte kan du trenge litt tid på å vokse inn i det nye.

Du må gjerne bestille en prøvetime for å kjenne etter selv, eller en times samtale/veiledning om din egen prosess for å finne ut mer om hva du kan oppnå ved å gå til behandling. Dette er en fin måte å bli kjent med hva du har lyst til.
IKYA er en behandlingsmetode som omhandler kunsten å leve, det å se de store sammenhenger og det bakenforliggende.

Metoden assisterer deg til å se deg selv i et større perspektiv. De fleste opplever det som å komme hjem til seg selv. Det er veldig befriende.

Mange mennesker i dag føler seg sårbare og alene. Kanskje du sliter med en sykdom eller et problem eller har en utilfredsstillende livssituasjon.

Uansett hva det er vil IKYA assisterer deg til å komme tilbake til kjernen av hvem du er. Det er der du finner alle svarene du leter etter.

Det er opp til deg å åpne opp for ekte livsglede og kjærlighet.

Tar hensyn til helheten og hele ditt liv
IKYA tar hensyn til ditt indre og ytre liv, minner, historie/karma, følelser, tanker, personlighet, holdninger, manifestasjoner, struktur, potensiale, ditt forhold til verden, verdens forhold til deg m.m.

IKYA fremmer:

Bevisstgjøring og selvinnsikt

Mestringsevne

Økt forståelse for egne potensialer

Fokus på det som fungerer

Frigjøring og forståelse av ego

Glede og frihetsfølelser

Løsningsorientering

Prioriteringsevne

Åpenhet og empati

Kjærlighet til livet/Glede over livet

Intuisjon og magefølelse

Forståelse i relasjoner

Evne til å se sammenheng

Forståelse for årsak og virkning


Hvordan virker IKYA
IKYA er en omfattende metode som inkludere mye av den tradisjonelle forståelsen for hva det vil si å være menneske med en fysisk kropp, gode og vonde følelser, minner og historikk, tanker og trossystemer, indre og ytre drømmer, en indre agenda og et høyere formål.

IKYA fungerer også som en speiling av din indre virkelighet slik at de delen av deg som ikke har blitt hørt eller sett kan stige frem og bli akseptert.

IKYA som metode kan assistere deg til ekspansjon. Informasjonen som passerer gjennom vår bevissthet inneholder alltid muligheten til å tenke nytt og se nye veier, men begrensningen ligger i våre filtre.

IKYA omfatter kompetanse fra et stort fagfelt innen vibrasjonell medisin og metoden er delvis basert på bruk av vibrasjonelle essenser som Bachs blomstermedisin m.fl.

IKYA ligner også på kinesologi og bruker muskel/pendeltestings teknikker, visualiseringer og persepteringer (aktiv dialog) og øvelser og affirmasjoner.

IKYA fungerer også i dybden og bredden og inkluderer bearbeidelse av energetiske systemer som chakrasystemet, auralag, meridianer, kroppens fysiske del, bevisstheten m.fl.

IKYA oppjusterer og renser energisystemene og får informasjon til å flyte uhindret gjennom kropp og sinn. Intuisjonen forbedres og kontakten mellom dagsbevisstheten og de dypere nivåene av sinnet og den høyere bevissthet blir styrket.

Dette gjør at du fungerer bedre og frembringer en øket grad av selvtillit og indre styrke. Denne styrken vil være din egen og vil springe ut i fra din kjerne. Fra dette stedet vil du kunne være i stand til å takle ditt eget liv uten avhengigheter til det ytre og flyktige.

IKYA vil kunne lære deg kunsten å leve som deg selv. Formålet er å styrke din egen kontakt med deg selv og din egen stemme. Så hva venter du på?

        


Linette Vik - Terapeut og kursholder

4110 5130
Eller , skjema for timebestilling og spørsmål!

Klinikkdag hver onsdag! Sted/adresse!

Terapeut/Livsveileder
i IKYA og selvrealisering

Veileder/Ekspert
i Helse, Livsstil og Ernæring

Kursholder i ernæring
med Raw Food og Supermat
(se www.raw-food.no)

Forfatter/Journalist
innen helse & ernæring

Raw Food Nutrition
Gourmet Blender Chef
-det vil si jeg lager god mat i blender :-)
Oppfinner av Supersmoothies konseptet

Terapeut siden 2001. Mye erfaring.
Les mer om meg her...

Siden jeg oppdaget IKYA i 2000, har det vært det absolutt viktigste elementet i mitt liv. Via IKYA fant jeg et perspektiv på livet som gav meg viktige nøkler til å løse alle utfordringer og til å vokse langt forbi det selv fantasifulle meg trodde var mulig å få til.

IKYA har brakt inn ekte magi, spenning og eventyrlyst til livet mitt, og har gjort meg modigere, smartere, mer harmonisk, utrolig balansert og svært mye mer bevisst på meg selv og livet rundt meg. Det jeg setter mest pris på er at jeg har lært å leve fra hjertet!

IKYA er muligens den metoden som de fleste har bruk for men som de færreste kjenner til. IKYA som metode fungerer på et nivå langt forbi mindfullness og henviser til å søke det høyeste perspektivet på livet og seg selv som det er mulig å skape. Derfra kan selv det umulige bli mulig.


Ønsker du motta epost?
Registrer deg her...Sidene er utviklet av Linette Vik - Copyright 2014
denne side